Oppaan käyttäjälle

Sosiaalista mediaa – somea – voidaan käyttää verkostoitumisessa tai vaikuttamistyössä. Moni lastensuojelussa työskentelevä jo tunnistaa, että lapset ja nuoret tavoittaa helpoimmin siellä, missä he muutenkin paljon ovat – tietoverkoissa. Some toimii myös hyvänä kanavana huolehtia viranomaisilla olevasta neuvontavelvollisuudesta.

Keskustelu sosiaalisessa mediassa kärjistyy helposti ja on olemassa riski, että somessa tarjotaan lastensuojelusta värittynyt kuva. Kaikki lastensuojelupuhe somessa ei kuitenkaan ole negatiivista ja leimaavaa. Esimerkiksi lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret kertovat sosiaalisessa mediassa elämästään neutraaliin ja positiiviseenkin sävyyn. Lastensuojelun työntekijöiden ääni kuitenkin vielä pitkälti puuttuu somesta, jolloin tiedolla vaikuttaminen jää vähäiseksi.

Lastensuojelun Keskusliitto kartoitti syksyllä 2015 lastensuojelun työntekijöiden sosiaalisen median ammatillista käyttöä. Kyselyn tulosten perusteella somen työkäyttö ei vielä ole yleistä lastensuojelussa. Lähes 70 prosenttia lastensuojelussa työskentelevistä hyödyntää sosiaalista mediaa vähän tai erittäin vähän ja 20 prosenttia ei hyödynnä somea työssään lainkaan. Ongelmia nähdään tietosuojan toteutumisessa eikä lainsäädäntöä tunneta. Työpaikoilla ei useinkaan ole laadittu sosiaalisen median ohjeistoa tai linjauksia.

Lastensuojelu ja some -oppaan tavoitteena on rohkaista sosiaalityöntekijöitä käyttämään sosiaalista mediaa. Oppaassa kerrotaan, mitä some on, mitä siellä tehdään ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sen käyttöön juridisesti sisältyy. Siihen on koottu sekä käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä lastensuojelussa, että ajatuksia siitä, kuinka lastensuojelussa voitaisiin vielä nykyistä paremmin hyödyntää sosiaalista mediaa.

Oppaan toteutuksessa ovat olleet mukana Lastensuojelun Keskusliiton tiedotustoimikunnan kautta Talentia, Barnavårdsföreningen, Nuorten Ystävät, SOS-lapsikylä, Pelastakaa Lapset, Ehjä, Espoon kaupunki ja Kotkan kaupunki. Lastensuojelun Keskusliitto kiittää lämpimästi kaikkia oppaan toimittamiseen ja siihen haastattelujen kautta asiantuntemustaan antaneita tahoja.

Toivomme, että tämän oppaan myötä kynnys ottaa sosiaalinen media osaksi lastensuojelutyötä madaltuu.

Hanna Heinonen
toiminnanjohtaja
Lastensuojelun Keskusliitto